CONNET OY | YHTEYSTIEDOT

PL 5 00750 Helsinki
fax 09-3865687
puh 045-6355272

Connet Engineering:

Tarjoamme seuraavia koneteknisten laitteiden suunnittelu ym. palveluja:
 • Tuotekehitys hahmottelusta ja alustavasta spesifikaatiosta valmiiksi tuotteeksi.
 • Suunnittelemiemme laitteiden valmistuttaminen yhteistyöverkostoomme kuuluvien konepajojen ja tavaran toimittajien avulla.
 • Valmistuksen valvonta ja laadun valvonta.
 • Asennusvalvonta
 • Vastaanottokokeet

Periaatteet:

 • Meillä on aina aikaa keskustella ideoistasi ja ongelmistasi.
 • Emme koskaan sano ”EI” ilman avointa perusteellista keskustelua ja asiaan tutustumista.
 • Mikään ei ole mahdotonta kunhan ei rikota tunnettuja luonnonlakeja. Niin sanottujen ”mahdottomien” asioiden teko ottaa joskus enemmän aikaa ja saattaa maksaa enemmän.
 • Olemme parhaimmillamme tehdessämme uusia, vaikeita ja ”mahdottomia” asioita.
 • Kerromme rehellisesti jos tiedämme ongelmaasi halvemman standardiratkaisun tai paremman tavan hoitaa asia.
 • Hankimme erikoisspesialistit ratkaisemaan erityisongelmasi esim. materiaalitekniikan, lujuustekniikan, termohydrauliikan, virtaustekniikan ym. alueilta.

Kokemus:

 • Yli 30 vuoden kokemus ydinvoimalaitosalalla rakentamisen aikaisissa projektitehtävissä ja erikoislaitteiden tuotekehityksessä, suunnittelussa, valmistuttamisessa, asennuksissa sekä käyttöönotossa.
 • Yli 25 vuoden kokemus projektitehtävissä konventionaalisten voimalaitosten rakentamisessa ja perusparannuksissa.
 • Yli 13 vuoden kokemus konventionaalisten voimalaitosten Low-NOx polttotekniikan tuotekehityksestä, suunnittelusta valmistuttamisesta sekä käyttöönotosta kotimaassa ja ulkomailla.